افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
دیدار وزیرخارجه آمریکا با همتای روسی اش لغو شد ۰۴ اسفند ۱۴۰۰
در پی تنش در شرق اوکراین؛

دیدار وزیرخارجه آمریکا با همتای روسی اش لغو شد

کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به اعمال مجموعه تحریم‌هایی علیه روسیه، از جمله محدود کردن دسترسی به سرمایه و بازار مالی و ممنوعیت دسترسی روسیه به برخی خدمات اتحادیه اروپا رأی مثبت داده اند.