افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
هدف قرار گرفتن کشتی تجاری اسرائیل ۲۹ بهمن ۱۴۰۱

هدف قرار گرفتن کشتی تجاری اسرائیل

نفتکش کامپو اسکوئر تحت پرچم لیبریا متعلق به ایال اوفر، میلیارد اسرائیلی، است.