افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
رقابت ایران، ترکیه و اسرائیل و پایان سلطه اعراب در آینده خاورمیانه ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
القدس العربی:

رقابت ایران، ترکیه و اسرائیل و پایان سلطه اعراب در آینده خاورمیانه

دیگر در خاورمیانه دولت عربی مهمی مانند گذشته نیست و برخلاف دوره جنگ سرد، این ایران، اسرائیل و ترکیه هستند که جلوتر از کشور‌های عربی، در منطقه خاورمیانه اثرگذارند.