افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
 با اسم رمز مهسا امینی می‌خواهند کشور را درگیر آشوب‌های خیابانی کنند ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
واکنش ۱۳ نماینده مجلس به اعتراضات اخیر:

 با اسم رمز مهسا امینی می‌خواهند کشور را درگیر آشوب‌های خیابانی کنند

تصویر و رویه ی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در دفاع از نوامیس ایران در قاب تاریخ ثبت است. هر شخصی این تصویر را در اذهان ملت غیور ایران مخدوش کند شایسته بدترین برخوردهاست.»