افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
انفجار بزرگ تنها گزینه است! ۲۹ بهمن ۱۴۰۱
سخنرانی آتشین سید مقاومت؛

انفجار بزرگ تنها گزینه است!

مقاومت لبنان و متحدانش در خارج لبنان، آماده همه سناریوهای نظامی احتمالی هستند.