افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
حجت الاسلام رئیسی لیست اموال خود و خانواده‌اش را به رهبر انقلاب اعلام کرد ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
سخنگوی قوه قضاییه؛

حجت الاسلام رئیسی لیست اموال خود و خانواده‌اش را به رهبر انقلاب اعلام کرد

ریاست قوه قضائیه به موجب قانون باید صورت جامع اموال و دارایی خود و خانواده‌اش را به مقام معظم رهبری یا دفتر ایشان یا مرجعی که ایشان مشخص کنند، اعلام و انعکاس دهند و این اقدام از ناحیه آیت‌الله رئیسی انجام شده است.