افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
در این چهار سال ما دست ائتلاف و همکاری را دراز کردیم و دوستان آن را قطع کردند ۲۱ مرداد ۱۳۹۸
گلایه های عارف از دوستانی که با پشتوانه امید به مجلس راه پیدا کردند؛

در این چهار سال ما دست ائتلاف و همکاری را دراز کردیم و دوستان آن را قطع کردند

ما در همکاری با اصولگرایان در مجلس مشکلی نداشتیم و با کسانی که با لیست امید به مجلس راه پیدا کردند به مشکل خوردیم.