افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
اکنون با اقدام جدید اروپایی‌ها در تحریم ایران، بیش از همه این روسیه است که بسیار خوشحال است ۲۷ مهر ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم

اکنون با اقدام جدید اروپایی‌ها در تحریم ایران، بیش از همه این روسیه است که بسیار خوشحال است

همان‌گونه که در برجام و مذاکرات هسته‌ای، روسیه برنده شد، در مسئله جنگ اوکراین هم باز مسکو بود که پیروز شد.