افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
در توافق کنونی ضمانت اجرایی بهتر از برجام قبلی و اجرای تعهدات گام به گام و دارای زمان بندی است ۰۸ شهریور ۱۴۰۱
عزت الله یوسفیان ملا ؛

در توافق کنونی ضمانت اجرایی بهتر از برجام قبلی و اجرای تعهدات گام به گام و دارای زمان بندی است

درباره FATF هم باید بگویم که اگر فعلا آن را نپذیریم هم مشکلی به وجود نمی آید و می توانیم مبادلات اقتصادی داشته باشیم.