افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
ایران در صورت پذیرش FATE باید سپاه قدس، حزب‌الله و امثالهم را در چارچوب گروه‌های تروریستی پذیرفته و حساب‌های مالی آنها را بلوکه کند ۱۴ آبان ۱۴۰۰
دبیر شورای حزب‌الله و عضو مرکزی شورای وحدت عنوان کرد ؛

ایران در صورت پذیرش FATE باید سپاه قدس، حزب‌الله و امثالهم را در چارچوب گروه‌های تروریستی پذیرفته و حساب‌های مالی آنها را بلوکه کند

ایران توانسته از شوک تحریم‌ها عبور کند، نباید با شرایط فوق که حاصل مذاکرات وین است با ورود آمریکا به برجام موافقت کند.