افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
انتخاب بی سابقه زنان و اقلیت‌ها در کابینه بایدن ۰۲ دی ۱۳۹۹
گزارش العربی الجدید ؛

انتخاب بی سابقه زنان و اقلیت‌ها در کابینه بایدن

کابینه رئیس جمهور منتخب آمریکا، از تعداد بی سابقه‌ای از زنان و اقلیت‌هایی که در طول تاریخ آمریکا در نظام و جامعه این کشور در حاشیه قرار داشتند، تشکیل شده است و این مساله ظاهرا یک تحول چشمگیر محسوب می‌شود.