افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
رئیس جمهور پس از ۱۵ سال تکرار مکررات، هنوز میل به یک مذاکرات ابدی دارد ۲۸ آذر ۱۳۹۹
اظهارات رحیم پور ازغدی درباره خاتمی، احمدی نژاد و روحانی:

رئیس جمهور پس از ۱۵ سال تکرار مکررات، هنوز میل به یک مذاکرات ابدی دارد

رئیس اسبق به شخص امام علاقه‌مند اما به افکار امام منتقد بود / رئیس دولت نهم انقلابی و ارزشی سخن می‌گفت، اما ناگهان اومانیست و ترمینولوژی ارزشی اش، لرزشی شد.