افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
کسانی که ماجرای «سیسمونی گیت» را بزرگنمایی می کنند لطفا رزومه اجرایی و سیاسی خود را برای مردم بازگو کنند ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

کسانی که ماجرای «سیسمونی گیت» را بزرگنمایی می کنند لطفا رزومه اجرایی و سیاسی خود را برای مردم بازگو کنند

کسانی که در مقام تخریب سردار برآمده اند خواهشمندم که لیست اموال و بستگان و دارایی ها خود را در کشور و در خارج از کشور اعلام نمایند تا به همگان ثابت گردد که مخالفان و پروژه سازان سیسمونی چه کسانی هستند.