افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
بازگشت انگلیسی‌ها به عصر تاریکی ۰۳ مرداد ۱۴۰۱

بازگشت انگلیسی‌ها به عصر تاریکی

شرکت مشاوره کورنوال پیش‌بینی کرده که سقف قیمت انرژی برای خانوارهای دارای مصرف متوسط ممکن است تا بیش از ۳۶۰ یورو افزایش یابد.