افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 31 March , 2023
باید از تسخیر شدن به دست غیرمولدها و مفت خوارها، اجتناب کرد ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبابی ؛

باید از تسخیر شدن به دست غیرمولدها و مفت خوارها، اجتناب کرد

در بازار پول، در بازار سرمایه، بازار ارز و بازار کار ما با بی سابقه ترین سطوح تسخیرشدگی مواجه هستیم. اینکه چرا کار جلو نمی رود، حساب کتاب های روشنی دارد.