افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
ممکن است مجبور باشیم در بعضی از نقاط قرنطینه را باز گردانیم ۱۴ تیر ۱۳۹۹
رئیس کمیسیون بهداشت عنوان کرد ؛

ممکن است مجبور باشیم در بعضی از نقاط قرنطینه را باز گردانیم

شیوع و افزایش مجدد مبتلایان باعث فرسودگی‌های نیروهایمان می‌شود و اگر وضعیت به همین روال پیش برود، به سمتی خواهیم رفت که تخت برای بیماران در بعضی شهرستان نداشته باشیم.