افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 31 March , 2023
ارسال یک میلیون ماسک به استان  خوزستان ۲۱ تیر ۱۳۹۹
لبیک قرارگاه جهادی رهروان ولایت به درخواست رئیس دستگاه قضا ؛

ارسال یک میلیون ماسک به استان خوزستان

امروز معنای ‌آتش به اختیار تشخیص وظیفه و عمل به آن است و با توجه به مشکلات اقتصادی کشور قرارگاه جهادی ملی رهروان ولایت بنا بر وظیفه ذاتی و انقلابی خود یک میلیون ماسک برای نیازمندان و ساکنین مناطق محروم خوزستان تهیه و ارسال نمود.