افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
تبدیل گهر صنعت، به یکی از صادر کنندگان مهم خدمات فنی و مهندسی ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
اظهار امیدواری نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به آینده شرکت گهر صنعت :

تبدیل گهر صنعت، به یکی از صادر کنندگان مهم خدمات فنی و مهندسی

شرکت گهر صنعت، یک شرکت جوان و نوپاست که آینده خوبی را برای آن پیش بینی می کنم و امیدوارم در آینده به یکی از صادر کنندگان مهم خدمات فنی و مهندسی و قطعات به کشورهای مختلف تبدیل شود.