افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 29 September , 2022
نصب سه آبشار سانتریفیوژ IR-۶ در تأسیسات نطنز ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
رویترز ادعا کرد ؛

نصب سه آبشار سانتریفیوژ IR-۶ در تأسیسات نطنز

این سانتریفیوژها از انواع ماشین‌های پیشرفته هستند و قبلاً هم این موضوع به اطلاع آژانس رسیده است.