افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
نصب سه آبشار سانتریفیوژ IR-۶ در تأسیسات نطنز ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
رویترز ادعا کرد ؛

نصب سه آبشار سانتریفیوژ IR-۶ در تأسیسات نطنز

این سانتریفیوژها از انواع ماشین‌های پیشرفته هستند و قبلاً هم این موضوع به اطلاع آژانس رسیده است.