افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
پشت پرده تلاش مدرس خیابانی برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات چیست؟ ۱۷ تیر ۱۳۹۹

پشت پرده تلاش مدرس خیابانی برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات چیست؟

 واردات خودرو در ایران همیشه در دست گروهی خاص بوده که بعنوان مافیا در این حوزه عمل کرده اند. این گروه با نفوذ زیادی که در دستگاههای متولی امر دارند، سودهای هنگفتی از انحصار واردات خودرو بدست آورده­اند.