افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
به انسان‌های پاک رأی بدهیم / اینکه در ایندوره از انتخابات اصولگرایان شورای واحد تشکیل دهند، وجود ندارد ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی :

به انسان‌های پاک رأی بدهیم / اینکه در ایندوره از انتخابات اصولگرایان شورای واحد تشکیل دهند، وجود ندارد

بنده تذکر دادم که در این دوره باید یک فهرست واحد معرفی کنیم و اگر کسی خارج از این کار کند، قابل پذیرش نیست.