افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
ادامه مسیر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صلاح کشور نیست / نگرانی جدی با روش جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی  نداریم ۱۵ آبان ۱۴۰۰
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ؛

ادامه مسیر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صلاح کشور نیست / نگرانی جدی با روش جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم

ادامه مسیر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی جز ایجاد رانت و فساد، توقف تولید، قاچاق کالای اساسی به خارج از کشور و افزایش سرانه مصرف ندارد.