افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
برای مبارزه با مافیا و باندهای الیگارشی و هزار فامیل آماده‌ام/ از جوانگرایی فاصله گرفته‌ایم/ رفع مشکلات کشور بدون بودجه شدنی است / نیروهای اصلی بنده در اداره کشور جوانان هستند ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری1400 عنوان کرد ؛

برای مبارزه با مافیا و باندهای الیگارشی و هزار فامیل آماده‌ام/ از جوانگرایی فاصله گرفته‌ایم/ رفع مشکلات کشور بدون بودجه شدنی است / نیروهای اصلی بنده در اداره کشور جوانان هستند

امروز خلاقیت، ابتکار، آشنایی با فناوری‌های روز که بزرگسالان با آن فاصله دارند، تحت سیطره جوانان است، به همین دلیل توجه به جوان و جوانی ضرورت جدی دارد.