افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 20 March , 2023
کسی که قراره وظیفه نمایندگی ملت رو به درستی انجام بده نباید گرفتار اجاره خانه و…باشه ! ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
نگرانی یک نماینده مجلس درخصوص حقوق و اجاره خانه خود!

کسی که قراره وظیفه نمایندگی ملت رو به درستی انجام بده نباید گرفتار اجاره خانه و…باشه !

کمی از شعارهای پوپولیستی فاصله بگیر برادرجان! نماینده ملت را نمیتوان در تهران بدون مسکن رها کرد و انتظار داشت به فکر اصلاح مسایل کلان کشور و اقتصاد و ریل گذاری صحیح امور و نظارت بر دولت لجام گسیخته باشد و البته قاعدتا باید مواظب نفوذ اشرافیت و...هم بود.