افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به صورت مشروط ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد :

تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به صورت مشروط

سیاست ما در کمیسیون تلفیق ارز تک نرخی و جلوگیری از فساد ناشی از رانت ارزی رانت که ۱۷ و ۵۰۰ و دیگری نرخ سامانه ETS آورده. از ۲۵ قلم کالایی که ارز ۴۲۰۰ به آن‌ها داده می‌شود