افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
هر نوع تبعیض در مالیات بر درآمد، حرکتی ظالمانه علیه جامعه کارگری است ۰۹ اسفند ۱۴۰۱
دبیرکل خانه کارگر ؛

هر نوع تبعیض در مالیات بر درآمد، حرکتی ظالمانه علیه جامعه کارگری است

مالیات برای ایجاد عدالت وضع می‌شود و کسانی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند، همه در حق مستاجرین و ضعفا ظلم می‌کنند.