افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 March , 2023
روسیه ماهواره ایران را به فضا می برد ۱۳ مرداد ۱۴۰۱

روسیه ماهواره ایران را به فضا می برد

در حوزه سنسورهای سیگنالی ما از سنسورهای پیشرفته‌تری در این ماهواره استفاده کرده‌ایم.