افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
علت فائق نیامدن به مسائل و مشکلات اقتصادی فاصله گرفتن از مبانی انقلاب است ۲۲ بهمن ۱۴۰۰
رئیس مجلس در سخنرانی پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن مشهد مقدس

علت فائق نیامدن به مسائل و مشکلات اقتصادی فاصله گرفتن از مبانی انقلاب است

امروز باید عرض کنم در عرصه اقتصادی بلکه نیازمند یک تحول در نظام اداری و حکمرانی و اجرایی کشور هستیم.