افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شوک قیمتی به جامعه خواهد شد ۲۲ آبان ۱۴۰۰
عضو کمیسیون برنامه مجلس:

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شوک قیمتی به جامعه خواهد شد

من در مجموع موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستم ولی در شرایط فعلی اگر این کار عملیاتی شود، بار آن بر دوش مردم می‌افتد پس به صلاح نیست که اجرایی شود.