افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
تذکر علی مطهری به مخالفان برجام پس از بیانات رهبر معظم انقلاب ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
در پیامی توئیتری مطرح شد؛

تذکر علی مطهری به مخالفان برجام پس از بیانات رهبر معظم انقلاب

دوستان موسوم به انقلابی دیگر درصدد به شکست کشاندن برجام نباشند و اجازه دهند ملت از مواهب آن بهره مند شود.