افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 20 March , 2023
با کم کردن هزینه‌ها و واقعی کردن منابع درآمدی بحث کسری بودجه قابل رفع است ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون کشاوزری مجلس شورای اسلامی

با کم کردن هزینه‌ها و واقعی کردن منابع درآمدی بحث کسری بودجه قابل رفع است

در مجلس یازدهم اقداماتی در حوزه اصلاح ساختار بودجه انجام شده، اما همچنان این کار ناتمام است و باید به آن پرداخته شود.