افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
هکر‌هایی از روسیه، چین و ایران انتخابات آمریکا را هدف گرفته‌اند ۲۱ شهریور ۱۳۹۹
مایکروسافت ادعا کرد :

هکر‌هایی از روسیه، چین و ایران انتخابات آمریکا را هدف گرفته‌اند

یک مقام وزارت امنیت ملی آمریکا گفت از سوی مدیران این نهاد تحت فشار قرار داشت تا مداخله روسیه در انتخابات را کمرگ جلوه دهد "چون تصویر بدی از رئیس جمهور ترامپ ترسیم می کرد