افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
حق معلمان است که مسائل خود را مطالبه کنند ۲۴ آذر ۱۴۰۰
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها

حق معلمان است که مسائل خود را مطالبه کنند

علت و دلیل دلیل تجمعات معلمان و فرهنگیان عزیز این است که تشکل صنفی ندارندلذا وقتی که چند میلیون معلم صنف و تشکل صنفی ندارند، خب طبیعتا به این روش تلاش می‌کنند اعتراض و دغدغه‌های خود را بیان کنند.