افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
روابط منطقه ای باعث شد که کشور در جاده یک طرفه اعتماد به غرب با سرعت پیش برود ۲۹ دی ۱۴۰۰
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

روابط منطقه ای باعث شد که کشور در جاده یک طرفه اعتماد به غرب با سرعت پیش برود

دولت سیزدهم در پی دیپلماسی چند محصولی و سیاست متوازن و نیز روابط نزدیک و دوستانه با کشورهای شرقی است تا راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای تحقق حقوق ملت عملیاتی شود.