افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
امروز کشور نیازمند تفکر جهادی هم‌ چون سال‌های دفاع مقدس است ۰۳ تیر ۱۴۰۱
رئیس‌ جمهور رئیسی :

امروز کشور نیازمند تفکر جهادی هم‌ چون سال‌های دفاع مقدس است

مدیران استاتی اختیارات کافی را دارند و باید در استان معطل مرکز نباشند و گره‌گشایی کنند. باید همه دنبال حل مسئله باشید.