افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
قطعا شهرداری وقت آبادان و سازمان نظام مهندسی مقصران اصلی حادثه ساختمان متروپل هستند ۰۳ خرداد ۱۴۰۱
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی

قطعا شهرداری وقت آبادان و سازمان نظام مهندسی مقصران اصلی حادثه ساختمان متروپل هستند

از دوسال گذشته هشدارهایی درباره ریزش ساختمان متروپل داده بودیم و حتی در این زمینه نامه کتبی زده بودیم.