افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
به امید دولت نشستن یعنی همین آش است و همین کاسه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ؛

به امید دولت نشستن یعنی همین آش است و همین کاسه

متاسفانه مشاوران رئیس‌جمهور اطلاعات درستی در این رابطه به وی نمی‌دهند یا اطلاعاتشان در این زمینه دقیق نیست؛ این دستورات دردی را از تهران دوا نمی‌کند و شهردار تهران باید به فکر تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی باشد.