افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
در یک دوره 3 ساله جمعیت فقرای ایران دو برابر شده است/راه نجات ایران از مسیر یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری می گذرد ۱۹ آبان ۱۴۰۱
فرشاد مومنی :

در یک دوره 3 ساله جمعیت فقرای ایران دو برابر شده است/راه نجات ایران از مسیر یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری می گذرد

کلیدی ترین جهت گیری های لایحه بودجه 1401 این است که به طرز نگران کننده ای فقرساز و نابرابرساز است.