افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
در شرایط زنگ خطر جمعیتی نیز قرار داریم / دولت به جای محدودیت در وام ازدواج، برای تسهیل ازدواج اقدام کند ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
عضو فراکسیون زنان مجلس عنوان کرد ؛

در شرایط زنگ خطر جمعیتی نیز قرار داریم / دولت به جای محدودیت در وام ازدواج، برای تسهیل ازدواج اقدام کند

دلیل و بهانه دولت برای اعمال محدودیت سنی در پرداخت وام ازدواج به هیچ وجه قانع کننده نیست.