افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
تا روز کارگر تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان مشخص شود ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد :

تا روز کارگر تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان مشخص شود

از شخص وزیر کار درخواست داریم هرچه سریع‌تر تا پایان هفته جاری، تکلیف این موضوع را مشخص کنند؛ وگرنه روز جهانی کارگر، بازنشستگان نسبت به مشخص نشدن تکلیف خود اعتراض خواهند کرد.