افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 31 March , 2023
کارگران خواهان اصلاح و افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق در نیمه دوم سال هستند ۲۶ آبان ۱۴۰۱
عضو اسبق شورای عالی کار ؛

کارگران خواهان اصلاح و افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق در نیمه دوم سال هستند

اقدام دولت و مجلس در ترمیم و افزایش 20 درصدی  حقوق کارکنان باید در مورد دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز انجام شود.