افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده توافق حاصل  می شود ۰۴ شهریور ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد ؛

ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده توافق حاصل می شود

با توجه به اینکه مذاکرات تقریبا احیای قرارداد قبلی است و آن قرار داد روال خودش را طی کرده فکر می‌کنم نیازی به اینکه در مجلس بررسی شود، نیست.