افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 20 March , 2023
متهمان شیوع کرونا در کشور قطعا سازمان هواپیمایی و ایرلاین ماهان است ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ؛

متهمان شیوع کرونا در کشور قطعا سازمان هواپیمایی و ایرلاین ماهان است

دعای وارد کردن کالای پزشکی توسط برخی از ایرلاین ها در شرایطی که حتی پزشکان و پرستاران کشورمان از وسائل لازم برای مبارزه با این ویروس محرومند ادعایی مضحک بیش نیست.