افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
بقای انقلاب محصول آزادی فکر و اندیشه است نه تعطیلی آزادی بیان!/ بنا بر اصل‏ بیست و سوم قانون اساسی تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
طرحی معارض با قانون اساسی؟

بقای انقلاب محصول آزادی فکر و اندیشه است نه تعطیلی آزادی بیان!/ بنا بر اصل‏ بیست و سوم قانون اساسی تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏

اسلام به این دلیل باقی مانده که با شجاعت و صراحت با افکار مختلف مواجه شده است.

ادعای احمد توکلی به امتیاز واردات 13 میلیون تن کالای اساسی بدون رعایت قانون به یک شرکت تازه کار ۰۳ بهمن ۱۴۰۱
در نامه ای به رئیس جمهور عنوان شد ؛

ادعای احمد توکلی به امتیاز واردات 13 میلیون تن کالای اساسی بدون رعایت قانون به یک شرکت تازه کار

این حد از اهمال و تفریط در حفظ سرمایه‌ی اجتماعی دولتی، گناهی بزرگ و نابخشودنی است.