افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
روز قدس روز امید همه مستضعفان عالم است ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
رئیسی:

روز قدس روز امید همه مستضعفان عالم است

روز قدس نویدبخش نابودی رژیم صهیونیستی و روز پیروزی دلبستگان به قرآن است