افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 3 February , 2023
مکتب شهید سلیمانی باید سرلوحه همه امور  باشد ۱۷ آبان ۱۴۰۰
رییس مجلس شورای اسلامی

مکتب شهید سلیمانی باید سرلوحه همه امور باشد

انسان باید اول شهید باشد تا شهید شود، بنابراین با چنین روحیه، فرهنگ و منشی باید امور مختلف را دنبال کنیم و پیش ببریم و طوری تلاش کنیم که ان شاء الله هر کدام یک حاج قاسم باشیم.