افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
عیار ولایتمداری و انقلابیگری مدیران  تنها در میدان عمل و مجاهدهٔ مخلصانه برای مردم ارزیابی و اثبات خواهد شد ۱۱ شهریور ۱۴۰۱
مجید سریزدی، شهردار منتخب کلانشهر کرج :

عیار ولایتمداری و انقلابیگری مدیران تنها در میدان عمل و مجاهدهٔ مخلصانه برای مردم ارزیابی و اثبات خواهد شد

سند توسعهٔ همه جانبهٔ شهر را در تعامل با نخبگان و صاحبنظران عملیاتی خواهیم کرد.