افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
ارتش در حال فرار آمریکا حریف مردم قهرمان و مقاوم عراق نیست ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ؛

ارتش در حال فرار آمریکا حریف مردم قهرمان و مقاوم عراق نیست

آمریکا در ‎عراق سعی می‌کند ترس خود را پشت ژست‌های تهاجمی پنهان کند لذا اگر کوچک‌ترین خطایی از آمریکا سر بزند همۀ اجزاء جبهۀ یکپارچۀ مقاومت، با تمام توان در کنار مردم، مرجعیت و مجاهدین عراقی خواهند بود.