افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
این امکان وجود دارد که تهاجم‌های بیولوژیک هر لحظه تکرار شود / شناخت تهدیدات آینده برای ما مهم است ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم و منتخب مجلس یازدهم ؛

این امکان وجود دارد که تهاجم‌های بیولوژیک هر لحظه تکرار شود / شناخت تهدیدات آینده برای ما مهم است

در زمینه دفاع بیولوژیک هم کارهای مطلوبی صورت گرفت و ما توانستیم با وجود آنکه وظیفه ذاتی در زمینه تولید بسیاری از محصولات نداشتیم به سرعت زیرساخت‌های خود را در جهت تولید نیازهای مقابله با تهدید بیولوژیک به کار گیریم.

این اقدام در مجموع اقدامی غلط و نمایندگان مجلس هیچگونه دخالت و اطلاعی از آن نداشته اند ۲۵ آبان ۱۳۹۸
واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به افزایش قیمت بنزین ؛

این اقدام در مجموع اقدامی غلط و نمایندگان مجلس هیچگونه دخالت و اطلاعی از آن نداشته اند

فردا تعداد قابل توجهی از نمایندگان خانه ملت با ارائه یک طرح دو فوریتی خواستار توقف و لغو اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین خواهند شد.