افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
بازدید پروفسور سرور بختی رئیس موسسه فرهنگی اکو از سرای هنر فردوسی ۰۵ آذر ۱۴۰۰

بازدید پروفسور سرور بختی رئیس موسسه فرهنگی اکو از سرای هنر فردوسی

مهندس کلایی ابراز امیدواری کرد با حمایت ریاست موسسه فرهنگی اکو زمینه تعامل هر چه بیشتر هنرمندان و گردشگران کشورهای عضو اکو با سرای هنر فردوسی فراهم گردد.